Wellness

Iontová detoxikační koupel

Iontová detoxikační koupel je ideální pro celkovéprokrvenídolích končetin. V kombinaci se slanými ionty dochází k detóxikaci a čištění krve díky slabému procházení elektrického proudu.  

Cyklus iontové detoxikační koupele tvrá 30 minut.